Onderwijs

Gemeenteschool 't Klavertje Bierbeek
Schoolstraat 37 - 3360 Bierbeek -tel: 016 46 37 02 - fax: 016 46 21 06 – www.gemeenteschoolbierbeek.besecretariaat@gemeenteschoolbierbeek.be.
Directeur: Benny Jonckers

Er zijn kleutervestigingen in :

 • Bierbeek-centrum: Speelpleinstraat 10 - 3360 Bierbeek - tel: 016 46 87 98
 • Lovenjoel: Stationsstraat 76 - 3360 Lovenjoel - tel: 016 46 32 44
 • Opvelp: Hoegaardsesteenweg 10 A - 3360 Opvelp - tel: 016 73 43 97

Voor nieuwe kleuters zijn er ieder trimester welkomstdagen voorzien. Raadpleeg Info-Bierbeek of neem contact op met de directeur.

Vrije gemengde basis- en kleuterschool De Kinderberg
Bergstraat 18 - 3360 Bierbeek - tel: 016 46 40 37 - fax: 016 72 09 73 – www.vrijeschoolbierbeek.bedirectie@vrijeschoolbierbeek.be.

Directeur: Peter De Donder

Sint-Pietersschool
Kloosterstraat 2 - 3360 Korbeek-Lo- tel/fax: 016 46 03 60www.sint-pietersschool.be info@sint-pieterschool.be.

Directeur: Maggy Van Bever

Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs Ten Desselaer
Klein Park 6 – 3360 Lovenjoel - tel: 016 85 21 70 - 0476 24 49 05 – fax: 016 85 21 79 – www.tendesselaer.be info@tendesselaer.be.

Buitengewoon lager onderwijs aanbod voor kinderen die moeilikheden ervaren in de sociale interactie (type 3). Specifiek onderwijs voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen of met autismespectrumstoornissen.  

Directeur
: Lies Hamels


Inschrijvingen tijdens het schooljaar


Decretaal zijn een aantal voorrangsregels opgesteld. Meer informatie hierover krijg je bij de directeurs van de diverse scholen. 


Hoe geraak je veilig op school?


Op vraag van onze onderwijsinstellingen werd een speciale schoolbereikbaarheidskaart samengesteld. Je kan deze hier downloaden als pdf.


Algemene informatie onderwijs

 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB):
  • VCLB Leuven – Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven - tel: 016 28 24 01 - 0486 34 35 70www.vclbleuven.bedirectie@vclbleuven.be.
  • CLB Gemeenschapsonderwijs – Oude Vestenstraat 14 – 3300 Tienen - tel: 016 81 58 18
  • CLB Tienen – Veldbornstraat 18 – 3300 Tienen - tel: 016 81 31 05

Studietoelagen: ook voor jouw gezin?

Studeren kost geld. Een studietoelage voor het secundair of hoger onderwijs maakt deze studiekosten draaglijk. Ook kleuters en kinderen van het lager onderwijs komen in aanmerking voor een studietoelage. Het belangrijkste criterium om recht te hebben op een studietoelage blijft het gezinsinkomen, dat een bepaald maximumbedrag niet mag overstijgen. De aanvraagprocedure is sterk vereenvoudigd. Het aanvraagformulier kan je online aanvragen of is verkrijgbaar bij het secretariaat van de school.
Meer info?

 • via www.studietoelagen.be.
 • bij de Vlaamse infolijn (gratis nummer)  1700
 • tijdens de bezoekdagen bij de provinciale meldpunten op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur - adres: Philipssite 5 - eerste verdieping - 3001 Leuven

Brochures kan je steeds aanvragen in het gemeentehuis of in het OCMW.  De sociale dienst van het OCMW kan ook helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

In Vlaanderen gaan bijna alle kinderen vanaf 2,5 jaar al naar school. Van 6 tot 18 jaar is er leerplicht. Op school leren uw kinderen snel Nederlands en andere nuttige dingen bij. Het onthaalbureau Inburgering kan jou helpen om een school te zoeken voor je kinderen. Voor vragen i.v.m. sport, cultuur en vrije tijd kan je terecht bij je gemeente.

A school for all children (English text)
Une école pour tous les enfants (texte française)
Eine Schule für alle Kinder (Deutsche Text)
Una escuela para todos los hijos (versión española)


Meer informatie bij het Onthaalbureau Inburgering – Mgr.Ladeuzeplein 17 - 3000 Leuven - tel: 016 47 43 11 - e-mail: onthaalbureau.leuven@vlaamsbrabant.be - open maandag 9 - 12 u / dinsdag 13 - 16 u en 17 - 19 u / woensdag 9 - 12 u / donderdag 9 - 12 u / vrijdag 9 - 12 u. Je vindt enkele anderstalige brochures in het gemeentehuis of surf naar www.vlaamsbrabant.be/inburgering.

delen print naar pdf afdrukken